Informatie

Bestuur

Gerrit Tamminga

 • Interim-voorzitter
 • 06-50512695
 • ggtamminga@hotmail.com

Carolien de Ruiter

 • Secretaris
 • 06 29176945 / info@lkvpallas08.nl

Marten Brands

 • Penningmeester
 • Rekeningnummer Pallas ’08  NL62 RABO 0134 9308 86
 • 06-18103282  / penningmeester@lkvpallas08.nl

Gerrit Tamminga

 • Algemeen bestuurslid, Technische zaken
 • 06-50512695

Patrick Brouwer

 • Algemeen bestuurslid

Peter Visbeek

 • Algemeen bestuurslid

 

Het bestuur is eindverantwoordelijk voor de gang van zaken binnen Pallas ’08. Het bestuur komt ongeveer elke vier weken bij elkaar en draagt zorg voor de half jaarlijkse ledenvergaderingen. Bovendien organiseert het bestuur elk jaar de vrijwilligersavond om alle mensen die Pallas ’08 draaiende houden te bedanken.

Interesse in een bestuurs- of commissiefunctie? Neem dan contact op met het secretariaat.

Contactgegevens van commissieleden zijn opvraagbaar bij het secretariaat.

———————————————————————————————————————————

Download

Voor het laatst bijgewerkt op maandag 25 september 2017 om 9:41.